Thursday , May 30 2024
Trang chủ / Trung học / Điều kiện bắt buộc với học sinh để tham dự kì thì THPT quốc gia 2017.

Điều kiện bắt buộc với học sinh để tham dự kì thì THPT quốc gia 2017.

Trong dự thảo quy chế kì thi THPT quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục đã nêu rõ các điều kiện bắt buộc để được dự kì thi THPT quốc gia 2017. Trong đó quy định rõ về đối tượng dự thi, điều kiện dự thi cùng những điều cần lưu ý.

Các điều kiện bắt buộc để được dự kì thì THPT quốc gia 2017.

Có hai đối tượng được dự kì thi THPT quốc gia 2017 gồm:

  •  Người đã học hết chương trình THPT hay chương trình GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kì thi.
  • Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa đỗ tốt nghiệp ở các năm trước. Người đã tốt nghiệp trung cấp, các đối tượng được Bộ GDDt cho phép dự thi (thí sinh tự do).

ki-thi-thpt-quoc-gia-2017-1

Các thí sinh dự kì thi không trong thời gian bị cấm thi, đăng ký và nộp đầy đủ giấy tờ và các lệ phí thi đúng thủ tục theo quy định.

Các đối tượng được dự thi theo quy định trên còn phải đảm bảo các điều kiện về xếp loại và đánh giá như sau: hạnh kiểm trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém. Người học GDTX phải thuộc diện và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

Các thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ngoài quy định(không trong thời gian bị cấm thi, đăng ký dự thi và nộp đủ giấy tờ lệ phí, đung hạn, đúng thủ tục) phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Thí sinh đã tốt nghiệp THCS.
  • Thí sinh nào mà không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực lớp 12 thì cần đăng ký và phải dự kỳ kiểm tra cuối năm tại trường THPT nơi đã học lớp 12, hoặc nơi đăng ký thi một vài môn học có điểm trung bình dưới 5. Lấy điểm bài kiểm tra  thay cho điểm trung bình môn để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định ở trên.

ki-thi-thpt-quoc-gia-2017-2

  • Thí sinh nào không được dự thi những năm trước do bị xếp loại hạnh kiểm yếu lớp 12 phải được UBND cấp xã nơi đang cư trú xác nhận đủ phẩm chất và tư cách đạo đức, chấp hành pháp luật Nhà nước cũng như quy định tại địa phương.
  • Hiệu trưởng các trường THPT hay GDTX hay nơi thí sinh nộp phiếu đăng ký dự thi, tổ chức xét tuyển hồ sơ dự thi phải thông báo trước ngày thi 20 về những trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định.

Trên đây là những quy định bắt buộc với thí sinh để được tham dự kì thi THPT quốc gia 2017. Ngoài ra dự thảo quy chế thi còn quy định nghiêm ngặt về các việc đăng ký dự thi của các đối tượng dự thi,  lưu ý về hồ sơ đăng ký dự thi với các thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT và đã có bằng tốt nghiệp THPT rất rõ ràng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *