Sunday , June 16 2024
Trang chủ / Mầm non / Tăng mức trần học phí ở các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội

Tăng mức trần học phí ở các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội

Ngày mùng 6/12 vừa qua Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua quyết định việc điều chỉnh Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND (ngày 17/7/2013) của thành phố về Cơ chế tài chính áp dụng cho các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Nội dung quyết định về việc tăng mức trần học phí các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao sẽ tăng từ năm học 2016-2017 đến năm 2019-20120.

Tăng mức trần học phí trường công lập chất lượng cao.

Từ năm học 2016 – 2017 đến hết năm học 2019 – 2020, mức trần học phí các trường công lập chất lượng cao được áp dụng. Điều chỉnh từ năm 2020-2021 cùng việc xây dựng định mức phân bổ ngân sách, thời kỳ ổn định ngân sách theo đúng quy định. Cụ thể về việc tăng mức trần học phí trường công lập chất lượng cao như sau:

  • Với các trường công lập mầm non và tiểu học thì từ năm học 2016-2017 mức học phí là 3.900.000 đồng/1 tháng/1 học sinh, đến năm 2019-2020 là 5.100.000đồng/1 tháng/1 học sinh. Nghĩa là mỗi năm học học tăng thêm 400.000 đồng.
  • Bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2016-2017 học phí là 4.100.000 đồng/1 tháng/1 học sinh, đến 2019-2020 là 5.300.000 đồng/1 tháng/1 học sinh. Mỗi năm học tăng thêm 400.000 đồng.

Tăng mức trần học phí trường công lập chất lượng cao sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2017.  Cùng với tăng trần mức học phí thì còn điều chỉnh vầ ngân sách hỗ trợ với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao: đó là cấp kinh phí trong 3 năm  kể từ khi được công nhận theo lộ trình giảm dần, trừ đơn vị tự chi thường xuyên.

tang-muc-tran-hoc-phi-2

Ngày 24/11, đại diện củ UB MTTQ thành phố Hà Nội đã có góp ý về tờ trình UBND TP của Sở Giáo dục và Sở tài chính Hà Nội về sửa đổi bổ sung nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013  của thành phố về cơ cơ chế tài chính với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn.

Mô hình chất lượng cao đáp ứng nhu cầu giáo dục đa dạng của xã hội, kết hợp hài hòa cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước và nguồn vốn xã hội háo. Thành phố Hà Nội đang cố gắng trong giai đoạn 2016-20120 sẽ xây đựng được thêm 20 trường công lập chất lượng cao đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Vì vậy nên mức trần học phí và cơ chế tài chính được Sở giáo dục đề xuất cho những cơ sở giáo dục này, học phí được điều chỉnh từ năm học 2016-2017 đến hết thời gian áp dụng.

Khi tăng mức trần học phí cho các trường công lập chất lượng cao so với đời sống người dân còn quá cao, tạo khoảng cách lớn với các trường công lập khác là điều mà đại diện ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội còn băn khoăn. Gia đình nào mà có tới 2 con đều học chất lượng cao công lập sẽ khó hơn, hơn nữa đánh đồng trường công lập chất lượng cao ở nội thành với ngoại thành thì không công bằng với người dân nên cần có chính sách ưu đãi cho con em nông dân.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *